Celebridades LEGO 10

Variedades

Douglas MacArthur: General do Exército.

Jim Morrison: Cantor e compositor.

Janis Joplin: Cantora e compositora.